Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống sốt xuất huyết tại huyện