Sứ mệnh: Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân trên địa bàn Huyện Con Cuông và người dân các vùng lân cận

Tầm nhìn: Trở thành địa chỉ tin cậy, cung cấp dịch vụ hoàn hảo hàng đầu trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực Tây Nam xứ Nghệ