Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An là một huyện vùng cao phía Tây nam của tỉnh Nghệ an . Nằm trên tuyến quốc lộ 7A chạy qua cửa khẩu Nậm Cắn sang nước bạn Lào, có 30 km đường biên giới Việt Lào; có diện tích tự nhiên 1645 km2; Dân số 70000 người; Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam với 185 giường bệnh là bệnh viện hạng II thực hiện chức năng nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện Con Cuông và khu vực Tây Nam tỉnh Nghệ An.

Trước 1954 ngành Y tế Con Cuông chỉ có một cán bộ phụ trách. Hòa bình lập lại được Đảng và nhà nước quan tâm bổ sung thêm 2 cán bộ y tế chủ yếu làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, do ông Nguyễn Đăng Ất làm trưởng phòng.

Năm 1960 y sỹ Nguyễn Như Hy được bổ nhiệm làm trưởng phòng y tế.

Năm 1963 Bệnh xá huyện Con Cuông được thành lập với 30 giường bệnh, 20 cán bộ do ông Phạm Bá Hồ làm Bệnh xá Trưởng là tiền thân của Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam hiện nay. Thời kỳ bấy giờ bệnh sốt rét đang hoành hành ở khu vực miền núi huyện Con Cuông "Con Cuông - Ngú vó đi có về không".

Tháng 12 năm 1965 Bệnh viện Con Cuông được thành lập với 50 giường bệnh và được Ty Y tế bổ sung thêm một số cán bộ trong đó có Bác sỹ Nguyễn Thuyết đây là Bác sỹ đầu tiên của Bệnh viện Con Cuông. Trong suốt thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Bệnh viện phải sơ tán nhiều địa điểm, phòng mổ nằm trong hang đá, máy bay địch bắn phá ác liệt nhưng các chiến sỹ áo trắng vẫn ngày đêm túc trực bên giường bệnh chăm sóc cho thương binh từ các tuyến gửi về, cứu chữa nhiều ca bệnh hiểm nghèo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong huyện và nhân dân Lào sơ tán trên địa bàn. Thực hiện lời dạy Bác Hồ "Lương y như từ mẫu".

Năm 1966 ông Nguyễn Như Hy và ông Phạm Bá Hồ được cử đi học Bác sỹ, ông Nguyễn Đăng Ất được bổ nhiệm giữ chức trưởng phòng kiêm Bệnh viện trưởng.

Năm 1973 Hiệp định Pari được ký kết chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc. Bệnh viện được xây dựng lại với quy mô 70 gường bệnh do Bác sỹ Nguyễn Thuyết làm Bệnh viện trưởng - ông Nguyễn Đăng Ất làm trưởng phòng Y tế.

Năm 1982 Bệnh viện được xây dựng với quy mô 100 gường bệnh do Bác sỹ Trần Thanh Cảnh làm Bệnh viện trưởng, Bác Lương Thái Hằng làm trưởng phòng Y tế. Đội y tế dự phòng được củng cố và tăng cường thêm lực lượng cán bộ, phương tiện, hóa chất, thuốc men để triển khai nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Đến tháng 7 năm 1990 UBND tỉnh có quyết định thành lập Trung tâm Y tế huyện Con Cuông trên cơ sở hợp nhất các tổ chức y tế toàn Huyện (Phòng Y tế, Bệnh viện Huyện, Phòng khám đa khoa khu vực, Đội vệ sinh phòng dịch, Đội Kế hoạch hóa gia đình). Do bác sỹ Hoàng Đình Ngọc làm giám đốc, Bác sỹ La Thị Liên và Bác sỹ Lô Văn Mằn làm Phó giám đốc. Thực hiện nhiệm vụ: Tổng hợp thống nhất lược lượng y tế toàn huyện, tập trung mũi nhọn vào nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, triển khai các chương trình quốc gia. Ưu tiên, chú trọng chỉ đạo chương trình số một là xây dựng mạng lưới Y tế cơ sở, đẩy mạnh và hoàn thiện phong trào 5 dứt điểm để thực hiện có hiệu quả 10 nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu, xây dựng và từng bước phát triển toàn diện sự nghiệp y tế trong toàn huyện.

Tháng 9 năm 1996 Bác sỹ La Thị Liên được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Y tế, Bác sỹ Lương Thị Thìn và Bác sỹ Nguyễn Đình Sơn làm Phó giám đốc.

Tháng 10 năm 2002 Bác sỹ Nguyễn Đình Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc trung tâm y tế. Chỉ tiêu giường bệnh được giao là 120 giường bệnh, với tổng số cán bộ 300 người, trong đó có 31 Bác sỹ.

Năm 2004 trước sự lớn mạnh vượt bậc về nhiều mặt, sự cố gắng vươn lên của độ ngũ thầy thuốc. Trung tâm y tế Con cuông được Sở y tế Nghệ An, UBND Tỉnh đánh giá là một trung tâm có đủ điều kiện phát triển thành Bệnh viện đa khoa khu vực thuộc Tỉnh để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên tuyến quốc lộ 7A (gồm 4 huyện: Anh Sơn, Con Cuông,Tương Dương, Kỳ Sơn) vùng Tây Nam tỉnh Nghệ An.

Tháng 8 năm 2006 thự hiện Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An tách riêng công tác Y tế dự phòng: - Tại trung tâm y tế dự phòng Bác sỹ La văn Liệu giữ chức vụ giám đốc .

- Tại Bệnh viện Huyện Con Cuông Bác sỹ Nguyễn Đình Sơn giữ chức vụ giám đốc.

Tháng 12 năm 2008 UNND Tỉnh ra quyết định thành lập Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam tỉnh Nghệ An với quy mô 140 giường bệnh, 152 cán bộ, Ông Nguyễn Đình Sơn giữ chức vụ Giám đốc.

Từ 2008-2010 Bệnh viện thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, triển khai thực hiện dự toán xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực tây nam Nghệ An với 150 giường bệnh.

Năm 2011-2012: Bệnh viện tập trung vào củng cố và xây dựng Bệnh viện.

Năm 2013 :      Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Với số lượng công trình lớn và hiện đại, kiên cố đảm bảo hoạt động và phát triển bền vững lâu dài. Bệnh viện có : 1 nhà 3 tầng , 4 nhà 2 tầng , 4 nhà 1 tầng và các công trình khác.

Năm 2014: số giường bệnh của Bệnh viện là 205 giường so với số giường bệnh được giao 175 giường.

Năm 2015:  Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam gồm có: 4 phòng chức năng, 13 khoa. Tổng số cán bộ viên chức biên chế là 159 người, trong đó bác sỹ là 25 người, y sĩ 14 người, dược sỹ đại học 02 người, dược sỹ trung học 8 người, điều dưỡng là 58 người, nữ hộ sinh 12 người, kỹ thuật viên 15 người và cán bộ viên chức khác 25 người.

Năm 2017 : số giường bệnh được giao 200 giường.

Năm 2018: Số giường bệnh được giao 200. Bệnh viện có 17 khoa/phòng, gồm: 04 phòng chức năng: Phòng kế hoạch tổng hợp, Phòng Điều dưỡng, phòng Tài chính kế toán, Phòng Tổ chức hành chính; 13 khoa: Khoa Dược, khoa Cận lâm sàng, Khoa Khám bệnh, Khoa Liên chuyên khoa, Khoa Ngoại, Khoa Sản, Khoa Gây mê hồi sức, Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Nội, Khoa Nhi, Khoa Đông Y, Khoa Truyền nhiễm, Khoa Chống nhiễm khuẩn.

Tổng số cán bộ viên chức biên chế là 255 người, trong đó Bác sĩ: 58 người, trong đó: Bác sĩ CKII: 04; Bác sĩ CKI:6; Bác sĩ: 48. Dược sĩ: 14 người, trong đó: Dược sĩ CKI:01; Dược sĩ ĐH: 03; Dược sĩ CĐ: 03; Dược sĩ TH: 07. Điều dưỡng: 112 người, trong đó: Điều dưỡng ĐH: 14; Điều dưỡng CĐ: 43; Điều dưỡng TH:42; Y sĩ Chuyển đổi: 13; Nữ hộ sinh: 18 người, trong đó: Nữ Hộ sinh cao đẳng: 9; Hộ sinh TH: 09. Kỹ thuật viên: 21 người, trong đó: KTV CĐ: 12; KTV TH: 08. Cán bộ khác: 32 người, trong đó: Đại học: 11; Cao đẳng: 6; Trung cấp: 3; khác: 11. Hợp đồng 68 ngoài biên chế: 11 người.

Đến năm 2019: Bệnh viện có 17 khoa phòng,cán bộ biên chế,viên chức y tế, người lao động hiện có tại Bệnh viện: 257 người, trong đó: Biên chế: 246 người, trong đó: Bác sĩ: 56 người, trong đó: Bác sĩ CKII: 03; Bác sĩ CKI: 6; Bác sĩ CKĐH: 9; Bác sĩ đa khoa: 32; Bác sĩ YHCT: 4; Bác sĩ YHDP: 2. Dược sĩ: 14 người, trong đó: Dược sĩ CKI: 01; Dược sĩ ĐH: 03; Dược sĩ CĐ: 03; Dược sĩ TH: 0. Điều dưỡng: 96 người, trong đó: Điều dưỡng ĐH: 13; Điều dưỡng CĐ: 42; Điều dưỡng TH:41; Y sĩ Chuyển đổi: 13; Nữ hộ sinh: 18 người, trong đó: Nữ Hộ sinh cao đẳng: 9; Hộ sinh TH: 9. Kỹ thuật viên: 21 người, trong đó: KTV ĐH: 01; KTV CĐ: 12; KTV TH: 08. Hộ lí biên chế : 9. Cán bộ khác: 18 người, trong đó: Đại học: 11 ; Cao đẳng: 7; Trung cấp: 1;

Hợp đồng 68 ngoài biên chế: 11 người, trong đó:

- Lái xe kiêm bảo vệ: 4

- Hộ lý: 6

- Kỹ thuật điện nước: 01

Đến tháng 4 năm 2020 : Đồng chí Lê Xuân Hồng được bổ nhiệm giám đôc Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An .

Số giường bệnh theo kế hoạch 250 giường và Thực kê là 380 giường