DMKT phê duyệt bổ sung thực hiện tại Bệnh viện QĐ 1355 năm 2015.pdfQĐ vv phê duyệt DMKT bổ sung năm 2016.pdfQĐ vv phê duyệt danh mục kyc thuật bổ sung tại BVĐKKV Tây Nam Nghệ An năm 2018.pdfPhê duyệt danh mục kỹ thuật số 1676 năm 2020.pdf